v4.41新版资料片内测正式开启

发布时间:2018-02-01

   v4.41新版资料片内测正式开启!

   本次内测仅限官方渠道的部分安卓捕鱼玩家才可进行测试体验。其他玩家需等v4.41新版稳定后,再进行全面开放给所有玩家进行测试体验。

                                          波克捕鱼运营团队